FICHIER GUITAR PRO v5.10ШаСбхэђшьхэђрыќэћщ аюьрэ (ря№хыќ 2006) Фхщђр Ьхщ№р ныхъђ№юыышђ и№ј арсшэютшї и№ј арсшэютшїdв) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% Moderate›..!!                              џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ‚У Тёђѓяыхэшхџ€ 1 Ъѓяыхђџ€ 2 Ъѓяыхђџ€ Я№хф-Я№шяхтџ€ Я№шяхтџ€ 3 Ъѓяыхђџ€ 4 Ъѓяыхђџ€ 5 Ъѓяыхђџ€ Я№хф-Я№шяхтџ€ Я№шяхтџ€ Шэђх№ыўфшџџ€ 6 Ъѓяыхђџ€ 7 Ъѓяыхђџ€ 8 Ъѓяыхђџ€ Ъюфрџ€ашђь-Ушђр№р (Сющ)@;72-(џџџџ…џ Cd џџџџџџџџџџџџџџџџџ гфр№эћх 1 W… џd џџџџџџџџџџџџџџџџџDrums - Default Drums TonesСрёёцър 3+&!-(џџC d џџџџџџџџџџџџџџџџџBass - Default Bass Tones@@@ @ @ @ @@@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џCm7џџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@џ џ @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &@0*@ @џ @@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@( @  @џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@( @  @ўCm7џџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўF7Mџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0*(&D * &@0*@ @џ @@џGџџџџџџџ~   џ B7џџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @" 9 #@$ 9 &@@ *(- + )@ @ @@@@@@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џCm7џџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@џ џ @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &@0*@ @џ @@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @D * &D0* &B * #D0* &D * &B0* #D *(&B0* #@ @  @џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0*(&D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0*(&D * &D0* &@( @  @џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@( @  @џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #B0* #D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &$ 9 &D0* &@( @  @ўCm7џџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўF7Mџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0*(&D * &@0*@ @џ @@џGџџџџџџџ~   џ B7џџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @" 9 #@$ 9 &@B * #(- + )@ @ @@@@@@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џCm7џџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@џ џ @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@џGџџџџџџџ~   џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @џEm7џџџџџџџ~   џ Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@  @ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &D0* &D *(&D0*(&D *(&D0*(&@ @  @ўCm7џџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў( @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &$ 9 &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў( @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўE7џџџџџџџџ~   @D * &D0*(+D * )D0* &D *(+D0*(+D * ) &@ @  @ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @ #@0*$ 1 &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ў Amџџџџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ @џ @@ўGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@ @џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џ Bm7џџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @$ 3(&B0* #$ 3 &D0*(&" 3 #B0* #$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 1 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џDџџџџџџџџџџџџџџџџx  џGџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 3 &B0* #" 3 #D0* &$ 9 &@0*@(@џ @@џ Amџџџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @" 3 #@0*$ 1 &B0* #" 3 #@0*$ 3 &@0*@(@џ @@џ B7џџџџџџџџџџџ|   џEmџџџџџџџџџ~   @$ 1(&B0* #$ 1 &D0*(&" 1 #B0* #$ 1 &@0*@ @џ @@ўCm7џџџџџџџ~   @" 1 #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў( @ўEmџџџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўGџџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўCm7џџџџџџџ~   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў( @ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #@0*D * &@0*@ў(@ў Bm7џџџџџџџџџџ|   @B * #@0*D * &B0* #B * #D0* &D * &D0* &@ў(@ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @ў" 1 #@ў @ўDџџџџџџџџџџџџџџџџx  @ - + ) &@ў @@ў@ў" 1 #@ў @