FICHIER GUITAR PRO v5.10ъСI SerquyoshGimn UzbekistanaDribbLeAbdulla OripovMutal Burhonov DribbLe I.N.CDribbLe№Serquyosh. hur o'lkam, elga baxt, najot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh. mehribon! Yashnagay to abad ilm-u fan. ijod. Shuhrating porlasin toki bor jahon! Naqarot: Oltinin bu vodiylar Ч jon 0Сbekiston, Ajdodlar mardona ruhi senga yor! Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon Olamni mahliyo aylagan diyor! Bag'ri keng o'bekning o'chmas iymoni, Erkin, yosh avlodlar senga zoУr qanot! Istiqlol mash'ali. tinchlik posboni. Haqsevar, ona yurt, mangu boТl obod!d“) d€%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% Moderatex                               €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€C ƒорожка 1@;72-(€€€€€Cd €€€€€€€€€€€€€€€€€Acoustic - DefaultAcoustic TonesA€Ser`-qu`@€-yosh $hur( ( @o' -l €kam el(ga @€baxt  @A€00@00000 00000@00 88 0000 00 @€000000 00 00@€00@00@00000@0  € @00000@0000 0 @€ (  @€P00H00H00@(00(00€(00@0000008800@€000000@€000000@000000000P00000000@€00000@00000000000 0@0 0€0 @0 0 0 000@€0000@€80@ @€0 0 0 @юP @P @@€@