FICHIER GUITAR PRO v4.06Bwarisan wanita terakhirmelayuchimakan@yahoo.com65susah aku nak buat vocal dia....sapa2 yg boleh betul kan lagu ni silakandUU                              dC!INTRO BILA DALAM UNTUKMU CHORUS DIMANA HANYA!DALAMTrack 1@;72-(Track 2@;72-( Percussion WP@@|82~"""""2d82~   0@@0d82~"""""2d8@@2~"""""2d82~"""""2@@d82~"""""2d8000@@000@80008000A@@A}0 @8:::~222222E@d 00@p:::~000000@ 2 0 2 2 2 2@A@2%@A@0%0D@d00@p:::~222222F#m@d00 0 2@2@2@220@@A@2%@@p:::~222222Bm@d 00@p:::~2222220@ 2 2A@2%@A@2%D@d00@p:::~222222E@d00 E@000 2 20"00@}000@A@d<0000<  @}8:::~222222E@d00 20A@@@0 @p:::~222222D@d00@p:::~000000@22@0@2@ @0Bm@d 00@p:::~222222F#m@d00@ 0 2@20@@p:::~222222D@d00@p:::~2222222@ 0 2 2@D@d00@p:::~222222A@d 00@<0000 0 2 0 0@2 0@< 00@E@00000d0 0 2@@@@A @8:::~222222E@d 00@p:::~000000@ 2 0 020 0@0D@d00@p:::~222222E@d00 0220@@p:::~222222F#m@d00@p:::~22222200 2 2 2 2@Bm@d 00@p:::~222222A@d 00 E@0000 2022@}000@A@x<0000@@d0 2@@@@A @8:::~222222E@d 00@p:::~000000@ 2 2 0200@0D@d00@p:::~222222E@d00 0 2@2@0@@p:::~222222F#m@d00@p:::~222222 2 2@0@2@0@ @Bm@d 00@p:::~222222A@d 22@E000@0@@0@@2@@0@}  @A@x<0000@d00@"@0 @@2@0@F#m @p:::~222222F#m@d00@p:::~000000@2 @2 @0 @0 @0 @0@0Bm@d 00@p:::~222222Bm@d 00@ @2@@@@@@p:::~222222E@d00@p:::~222222@2@0@0@2@0@0@A@d 00@8:::~222222D@d00p000@ @0@2@0@0 @0@p  ~""""""Ad 008:::~""""""d00@ @"@0@0@0@0@0 @F#m @p:::~222222F#m@d00@}p:::~000000@ @0 @0 @0 @0 @0@0Bm@d 00@p:::~222222Bm@d 00@ @0@@@@@p:::~222222D@d00@p:::~222222@2@2@0@0@0@D@d00@p:::~222222E@d00p888@0@ @0@2@0@0@p  ~""""""Ed00p:::~""""""Ad 00@ @0@@2@2@0@CHORUS @8:::~222222D@d00@p:::~000000@ @2@2@2@ @2@0@0E@d00@p:::~222222D@d00@ @2@ @2@2@0@0@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222@ @2 2 0@2@2@D@d00@p2::~222222E@d00p000@0@2@2@0@0@p  ~""""""Ad 00x8:::~""""""Ad 00@ @2@0@@@CHORUS @8:::~222222D@d00@p:::~000000@@2@2@2@ @2@0@0E@d00@p:::~222222D@d00@ @2@ @2@2@2@0@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222@ @0 0 2@2@0@0@D@d00@p2::~222222D@d00p000@ @0@0 0 0@@p  ~""""""Dd00xp:::~""""""Ed00@AA@02@CHORUS @8:::~222222D@}x2222E000 0 0 2 2 0@0@0A@d000@p:::~222222A@d 00 0@@@@@8:::~222222B#m@d 00@p:::~222222@@02 2 2@B#m@d 00@p2::~222222D@d00p000 2 2 00@p  ~""""""Ed00p:::~""""""Ad 00@@20@CHORUS @8:::~222222A@d 00@8:::~000000 @@00@0D@d00@p:::~222222E@d00 2 2 00@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222 0 200 @A@d 00@8:::~222222A@d 00p000 @@p  ~""""""Ed00xp:::~""""""Dd00@@CHORUS  @p2::~222222F#m@d00@p:::~000000@@0Bm@d 00@p:::~222222D@d00@@@p:::~222222E@d00@p:::~222222@@A@d 00@8:::~222222A@d 00@@A @8:::~222222E@d 00@p:::~000000@ 2 0 020 0@0D@d00@p:::~222222E@d00 0220@@p:::~222222F#m@d00@p:::~22222200 2 2 2 2@Bm@d 00@p:::~222222A@d 00 E@0000 2022@}000@A@x<0000@d0 2@@@@A @8:::~222222E@d 00@p:::~000000@ 2 2 0200@0D@d00@p:::~222222E@d00 0 2@2@0@@p:::~222222F#m@d00@p:::~222222 2 2@0@2@0@ @Bm@d 00@p:::~222222A@d 22@E000@0@@0@@2@@0@}  @A@x<0000@d00@"@0 @@2@0@F#m @p:::~222222F#m@d00@p:::~000000@2 @2 @0 @0 @0 @0@0Bm@d 00@p:::~222222Bm@d 00@ @2@@@@@@p:::~222222E@d00@p:::~222222@2@0@0@2@0@0@A@d 00@8:::~222222D@d00p000@ @0@2@0@0 @0@p  ~""""""Ad 008:::~""""""d00@ @"@0@0@0@0@0 @F#m @p:::~222222F#m@d00@}p:::~000000@ @0 @0 @0 @0 @0@0Bm@d 00@p:::~222222Bm@d 00@ @0@@@@@p:::~222222D@d00@p:::~222222@2@2@0@0@0@D@d00@p:::~222222E@d00p888@0@ @0@2@0@0@p  ~""""""Ed00p:::~""""""Ad 00@ @0@@2@2@0@CHORUS @8:::~222222D@d00@p:::~000000@ @2@2@2@ @2@0@0E@d00@p:::~222222D@d00@ @2@ @2@2@0@0@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222@ @2 2 0@2@2@D@d00@p2::~222222E@d00p000@0@2@2@0@0@p  ~""""""Ad 00x8:::~""""""Ad 00@ @2@0@@@CHORUS @8:::~222222D@d00@p:::~000000@@2@2@2@ @2@0@0E@d00@p:::~222222D@d00@ @2@ @2@2@2@0@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222@ @0 0 2@2@0@0@D@d00@p2::~222222D@d00p000@ @0@0 0 0@@p  ~""""""Dd00xp:::~""""""Ed00@AA@02@CHORUS @8:::~222222D@}x2222E000 0 0 2 2 0@0@0A@d000@p:::~222222A@d 00 0@@@@@8:::~222222B#m@d 00@p:::~222222@@02 2 2@B#m@d 00@p2::~222222D@d00p000 2 2 00@p  ~""""""Ed00p:::~""""""Ad 00@@20@CHORUS @8:::~222222A@d 00@8:::~000000 @@00@0D@d00@p:::~222222E@d00 2 2 00@@p:::~222222A@d 00@8:::~222222 0 200 @A@d 00@8:::~222222A@d 00p000 @@@@@