FICHIER GUITAR PRO v3.00:2SissiSissi RastenburgPol-ska Emil Mynarekrastenburg@op.plwww.rastenburg.prv.plx  !!                             BGitara elektryczna@;72-(Gitara elektryczna (II)@;72-( Gitara basowa+&!(Perkusja W@@    @@@    @@@    @@@    @@@    ` $0.@` (0.@ $` $0.@` (0.@@@    ` $0.@` (0.@ $` $0.@` (0.@@@    ` $0.@` (0.@ $` $0.@` (0.@@@    ` $0.@` (0.@ $` $0.@` (0.@                ` $09@` (03@` $03@` (03@                ` $03@` (03@` $03@` (03@                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@                     ` $01@` (03@` $03@` (03@                     ` $03@` (03@` $03@` (03@                     ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@                     ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@   @` $ 9@@ (@@@@ (@   @` ( 9@ (@@@@ (@ (@ (DNie wiem skd przybya@@@@@@@@    ` $09@` (0.@` $0.@` (0.@DCo wtedy mylaa@@@@@@@@    ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@DWyjtkowa bya@@@@@@@@    ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@DAle mnie nie chciaa@@@@@@@@    ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@ Tak daleko mieszkasz                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Czemu uciec chcesz?                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Z Portugalii na Biaoru                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Czemu uciec chcesz?                     ` $03@` (03@` $03@` (03@Sissi on marnuje Ci                 ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                   p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Zostaw go i pakuj si                 p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                   p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Nadszed ju najwyszy czas                             ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@On nie kocha tak jak ja                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@                ` $09@` (03@` $03@` (03@                ` $03@` (03@` $03@` (03@                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@Bya dla mnie wod                ` $09@` (0.@` $0.@` (0.@Bya mi powietrzem                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@Mam Ci wci przed sob                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@Widz Ciebie we nie                ` $0.@` (0.@` $0.@` (0.@ nia mi si znowu                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Chc odnale Ci                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Wr do Polski tu ze wschodu                     ` $03@` (03@` $03@` (03@ Chc odnale Ci                     ` $03@` (03@` $03@` (03@Sissi on marnuje Ci                 ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                   p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Zostaw go i pakuj si                 p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                   p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Nadszed ju najwyszy czas                             ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@On nie kocha tak jak ja                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                             p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Sissi chciabym z Tob by                         ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                        p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Ja bez Ciebie nie chc y                         p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                        p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Prosz daj mi jaki znak                         ` $ 1@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                        p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@Kto Ci kocha tak jak ja                         p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@p (0*0.@                        p $0*0.@p (0*0.@p $0*0.@ (@@ $p (0*0.@  @@` $ 9@@@@@@@    @ @@@@ @@@@ @@