FICHIER GUITAR PRO v3.00║▄ Pierdolŕ PeraKazik zhatan@wp.plî  %%__                                             8Gitarowe?:61,'     Gitarowe wtorowe?:61,' Gitarowo Basowe*% -(   Elektroniczne?:61,'        @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""          )(Zwrotka 1 i 2 + refreny (dwa oczywiscie) @"@ @"   @""@  @""""@""@"" @  @"@ @ @"   @""@ @  @"" ""@""@"" @  @"@ @"   @""@  @""""@""@"" @  @"@ @ @"   @""@ @  @"" ""@""@"" @  @"@ @"   @""@  @""""@""@"" @  @"@ @ @"   @""@ @  @"" ""@""@"" @  @"@ @"   @""@  @""""@""@"" @  @"@ @ @"   @""@ @  @"" ""@""@"" @       @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""          D■$#Solˇwka, a w tym przypadku jej brak@       "  " @@        "" @@       "  " @@        "" @@       "  " @@        "" @@       "  " @@        "" @@@    @@@    @@@    @@@    @@@    @@@    @@@    @       @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""                 @       "  "                           ""          @  ( @ @